ผู้บริหาร

ดร.วีณา หาญใจ
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารภายใน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตฯ
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
มูลนิธิวิริยะอนุสรณ์
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์โรงเรียนใหม่เป็นอย่างไร?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรังปรุงแก้ไข
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 196030
Page Views 303683
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต(ฟื้นฟู)
- สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต(ฟื้นฟู)
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี /ชุดฟร์อม ฝ่ายศาสนกิจ
01 ธ.ค. 57 รณรงค์วันเอดส์โลก
- รณรงค์วันเอดส์โลก 
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 7
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอน
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมเดินการกุศลถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จ้ดกิจกรรเดินการกุศลเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดช รัชกาลที่ ๙
รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี/ชุดกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน/ศาสนกิจ
05 ธ.ค. 57 วันหยุด
โรงเรียนหยุด วันพ่อแห่งชาติ เพื่อคุณครู-บุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรในภาคเช้าและภาคเย็น
ภาคเช้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเย็นจุดเทียนชัยถวายพระพรที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร การแต่งกาย เสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำ ฝ่ายบริหาร
10 ธ.ค. 57 วันหยุด
โรงเรียนหยุด 1 วันเนื่องจากเป็นวันรัฐธรรมนูญ
- -
15 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
คณะครูส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ฝ่ายวิชาการ
22 ธ.ค. 57 ถึง 23 ธ.ค. 57 ทัศนศึกษาเชียงรายเมืองเหนือล้านนา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เดินทางไปทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ฝ่ายกิจการนักเรียน
23 ธ.ค. 57 นั่งรถไฟไปลำพูน ย้อนรอยอารยธรรมล้านนา
นักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีทัศนศึกษานั้งรถไฟไปลำพูน ย้อนรอยอารยธรรมล้านนา จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน ฝ่ายกิจการนักเรียน
23 ธ.ค. 57 วันคริสต์มาสโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
โรงเรียนจัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ฝ่ายศาสนกิจ/ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 ธ.ค. 57 ถึง 05 ม.ค. 58 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนหยุด ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี บุคลากรทุกฝ่าย
05 ม.ค. 58 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 8
คุณครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอน
08 ม.ค. 58 เข้าค่าย-เดินทางไกลลูกเสือ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ลูกเสือสำรอง เดินทางไกล
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี/ชุดลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
08 ม.ค. 58 ถึง 09 ม.ค. 58 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ฝ่ายกิจการนักเรียน
09 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ร่วมกับนักเรียนเก่าทุกรุ่น แขกผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
โรงเรียนเคนเน็ตแม้คเคนซี ฝ่ายกิจการนักเรียน
12 ม.ค. 58 ถึง 15 ม.ค. 58 สัปดาห์สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีจัดสอบกลางภาคเรียน 2/2557 
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอน
16 ม.ค. 58 วันครู
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี หยุดวันครู 1วัน
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ฝ่ายบริหาร
19 ม.ค. 58 ถึง 30 ม.ค. 58 ติว O-Net นักเรียนชั้น ป.6,ม.3และม.6
ติว O-Net นักเรียนชั้น ป.6,ม.3และม.6
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ฝ่ายวิชาการ
01 มี.ค. 58 ถึง 30 เม.ย. 58 เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 สอบปลายภาค
นักเรียนทุกระดับชั้นสอบปลายภาค 
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ
10 มี.ค. 58 ครูประจำชั้นส่งแบบประเมิน
ครูประจำชั้นรวบรวมแบบประเมินคุณลักษณะฯทั้ง 8 ข้อ ส่งฝ่ายวิชาการ
สุภาพเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการ
11 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 ประกาศ+ลงทะเบียน+ดำเนินการแก้ 0 แก้ ร ครั้งที่ 1
ประกาศ+ลงทะเบียน+ดำเนินการแก้ 0 แก้ ร ครั้งที่ 1
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
16 มี.ค. 58 ครูผู้สอนสรุป
-ครูผู้สอนสรุปผลการแก้ 0 แก้ ร ที่ฝ่ายวิชาการ 
-ครูประจำชั้นรับผลการเรียนที่ฝ่ายวิชาการ เพื่อใช้ทำ ปพ.6
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
16 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 ครูคีย์คะแนนลงโปรแกรม Infopro
ครูคีย์คะแนนลงโปรแกรม Infopro
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
19 มี.ค. 58 ครูประจำชั้นส่งไฟล์ File ปพ.6
ครูประจำชั้นส่งไฟล์ File ปพ.6
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
23 มี.ค. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียน ติด 0 ติด ร ครั้งที่ 2
-ประกาศรายชื่อนักเรียน ติด 0 ติด ร ครั้งที่ 2
-ผู้อำนวยการอนุมัติผลการเรียน ปพ.1,2,6
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
24 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 ลงทะเบียน+ดำเนินการแก้ 0 แก้ ร ครั้งที่ 2
ลงทะเบียน+ดำเนินการแก้ 0 แก้ ร ครั้งที่ 2
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ชุดนักเรียน/ครูชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
30 มี.ค. 58 ครูประจำชั้นรับ ปพ.6 เพื่อนำเข้าแฟ้มประจำตัวของนักเรียน
ครูประจำชั้นรับ ปพ.6 เพื่อนำเข้าแฟ้มประจำตัวของนักเรียน
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี/ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
01 เม.ย. 58 ถึง 07 เม.ย. 58 ติดต่อขอใบรับรอง
นักเรียนที่จะติดต่อขอใบรับรองและยื่นคำร้อง (ภายในวันที่ 7 เมษายน 2015) และอย่าน้อยยื่นล่วงหน้า 2 วัน
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี / แต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย ฝ่ายทะเบียน
24 เม.ย. 58 รดน้ำดำหัวครูอาวุโส
สมาคมนักเรียนเก่าร่วมกับโรงเรียนเคนเน็ตแม้คเคนซีจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร ครูอาวุโส และเสนอชื่อ เลือกตั้ง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตแม็คเคนซี วะระใหม่ ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ.โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป 
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี / ชุดพื้นเมือง คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่่า - โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
11 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเคนเน็ตแม้คเคนซี วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
ห้องประชุมโรงเรียนเคนเน็ตแม้คเคนซี / แต่งกายชุดฟร์อมโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน/กลุ่มสาระสังคมศึกษา
17 มิ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2558  16.00-18.00
ห้องนมัสการ ฝ่ายวิชาการ
26 มิ.ย. 58 วันสุนทรภู่+วันต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระภาษาไทย รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
ห้องประชุมโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี/ชุดพื้นเมือง กลุ่มสาระภาษาไทย
29 มิ.ย. 58 ถึง 03 ก.ค. 58 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
ส่งที่ ห้องวิชาการ  08.00-16.00
ห้องวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ค. 58 วันสถาปนาลูกเสือไทย
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี นำกองลูกเสือ และผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วม ณ โรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัย 
รร.บุญยวาทวิทยาลัย /ชุดลูกเสือ หัวหน้ากองลูกเสือโรงเรียน
01 ก.ค. 58 ถึง 29 มิ.ย. 58 นิเทศการสอน ครั้งที่ 1/2558
นิเทศการสอน ครั้งที่ 1/2558
ห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
01 ก.ค. 58 1.วันลูกเสือแห่งชาติ 2.วันระลึกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

1.วันลูกเสือแห่งชาติ

2.วันระลึกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่จัด / ลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
04 ก.ค. 58 อบรมครู-บุคลากรผลิตสื่อ IT
อบรมครู-บุคลากรผลิตสื่อ IT    09.00-15.00
ห้องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยี
06 ก.ค. 58 ประชุมกรรมการบริหารภายใน ครั้งที่ 2/2558
ประชุมกรรมการบริหารภายใน ครั้งที่ 2/2558   16.00-18.00
ห้องนมัสการ ผู้อำนวยการ
07 ก.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2558   16.00-18.00
ห้องนมัสการ ฝ่ายวิชาการ
08 ก.ค. 58 ถึง 12 ก.ค. 58 ติดตามค่าธรรมเนียม ครั้งที่ 1/2558
ติดตามค่าธรรมเนียม ครั้งที่ 1/2558 
ห้องธุรการ-การเงิน หัวหน้างานการเงิน
11 ก.ค. 58 ประชุมครู-บุคลากร ครั้งที่ 3/2558
ประชุมครู-บุคลากร ครั้งที่ 3/2558  09.00-15.00
ห้องประชุม อาคารวงศ์พรหมมินทร์ ผู้อำนวยการ
15 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 1.สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2558 2.ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ.1-3

1.สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2558

2.ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ.1-3   08.30-16.00
ห้องเรียน หัวหน้าระดับ ครูประจำชั้น
20 ก.ค. 58 ถึง 24 ก.ค. 58 1.จุดประกายคณิตฯพิชิตรางวัล 2.กิจกรรม Science Show และแข่งขันจรวดขวดน้ำ จากพี่สู่น้อง

1.จุดประกายคณิตฯพิชิตรางวัล

2.กิจกรรม Science Show และแข่งขันจรวดขวดน้ำ

จากพี่สู่น้อง    08.30-16.00
ห้องเรียน 1.หัวหน้ากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ 2.หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
02 ต.ค. 58 กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2558
สนามฟุตบอล/ชุดพละ ร่วมมือกันทุกฝ่าย
05 ต.ค. 58 ถึง 07 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี/ชุดนักเรียนเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
11 พ.ย. 58 คณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทานฯ
คณะกรรมการจากสำนักงานการประถมการศึกษาลำปาง เขต1จะเข้าประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานฯคือนส.รุจิษยา ตาปิง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมอาคารร่มเย็นโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น 
ห้องประชุมอาคารร่มเย้น โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
20 พ.ย. 58 โครงการหลักสูตรท้องถิ่น
รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี / สุภาพ ฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าทุกสาระ
25 พ.ย. 58 นิเทศการสอนครั้งที่ 3
โรงเรียนเคนเน็ตแม้คเคนซี / สุภาพเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าระดับ
30 พ.ย. 58 ส่งแผนการเรียนรู้ให้ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 / ประชุมครู-บุคลากร ทุกคน
ส่งแผนการเรียนรู้ให้ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 / ประชุมครู-บุคลากร ทุกคน 
รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี / สุภาพเรียบร้อย ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายวิชาการ-หัวหน้าระดับ-ครูผู้สอน
03 ธ.ค. 58 งานวันวิชาการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จัดงานวันวิชาการ-นิทรรศการ ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น โดยมีการจัดนิทรรศการดิ้นได้โดยกลุ่มสาระทุกสาระร่วมกิจกรรม... 
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี / สุภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระ
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี / เสื้อสีเหลืองตราสัญญาลักษ์ ฝ่ายกิจการนักเรียน /หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ
05 ธ.ค. 58 หยุด วันพ่อแห่งชาติ
ครูระดับมัธยมไปถวายพระพร
ตามที่จังหวัดกำหนดสถานที่/เสื้อสีเหลืองตราสัญญาลักษ์ ฝ่ายบริหาร
07 ธ.ค. 58 หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
07 ธ.ค. 58 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
19 ธ.ค. 58 งานคืนสู่เหย้าชาวน้ำเงิน-เหลือง
สมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตแม็คเคนซี จัดงานประเพณี คืนสู่เหย้าชาวน้ำเงิน-เหลือง ในวันที่ 19 ธันวาคม 22558 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เวลา 18.00 น เป็นต้นไป
สนามฟุตบอลโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี / เสื้อโรงเรียน น้ำเงิน-เหลือง สมาคมนักเรียนเก่าและครู-บุคลากรโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
31 มี.ค. 59 อบรมการใช้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี ตามโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 59 เวลา 09:00 น. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี ตามโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องสื่อมัลติมีเดีย ชั้น 3 อาคารวิริยะ พูลวิริยะ

เรียนร้อย วิชาการ/ฝ่าย IT โรงเรียน
04 เม.ย. 59 แจกสมุดประจำตัวนักเรียน
ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ณ หอประชุมอาคารร่มเย็นโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ตอนเช้า
แต่งกายด้วยเสื้อสีชมพูของโรงเรียน วิชาการ/ครูประจำชั้น
04 เม.ย. 59 นมัสการขอบคุณพระเจ้าก่อนปิดภาคเรียน

นมัสการขอบคุณพระเจ้าก่อนปิดภาคเรียน และเนื่องในโอกาสครูเกษียณอายุการทำงาน

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับทุกท่านด้วยนะค่ะ กำหนดการนมัสการเริ่มเวลา 14:00 น. ณ หอประชุมร่มเย็น

แต่งกายด้วยเสื้อสีชมพูของโรงเรียน คณะครู-บุคลากร
23 เม.ย. 59 พิธี รดน้ำ ดำหัว คณะครู-ศิษย์เก่าอาวุโส 59
สมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตฯ-ชมรมผู้ปกครองฯ-โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ร่วมจัดกิจกรรมประเพณี รดน้ำดำหัว คณะครู-ศิษย์เก่า อาวุโส ประจำปี 2559  ณ หอประชุมอาคารร่ใเย็น โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เริ่มพิธี เวลา 15.00 น.
ชุดพื้นเมืองล้านนา สมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตฯ/ชมรมผู้ปกครองฯ/โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
09 พ.ค. 59 ประชุมครูทุกท่าน
สุภาพเรียบร้อย คณะครู-บุคลากร
14 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2559
ห้องประชุมอาคารร่มเย็นโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
15 พ.ค. 59 วันระลึกถึง อาจารย์วิริยะ พูลวิริยะ และอาจารย์ผัน ศรีสุระ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีจัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส วันระลึกถึงอาจารย์วิริยะ พูลวิริยะ และอาจารย์ผัน ศรีสุระ ณ ห้องประชุมอาคารร่มเย้นโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น.
สุภาพเรียบร้อย ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียน
22 พ.ค. 59 วันระลึกโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย
คริสตจักรที่ 1 ลำปาง ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียน
13 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบกลางภาค1วันที่ 13-15ก.ค
สอบกลางภาค1วันที่ 13-15ก.ค
ฝ่ายวิชาการ
28 ก.ค. 59 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จัดนมัสการขอบคุณพระเจ้าและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2559
ฝ่ายศาสนกิจ/กิจการนักเรียน
05 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนเคนเน็ตแม้คเคนซี ฝ่ายวิชาการ รร.
07 ต.ค. 59 ถึง 25 ต.ค. 59 รร.ปิดภาคเรียนที่1
เรียบร้อย งานฝ่ายวิชาการ
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่1
เรียบร้อย งานฝ่ายวิชาการ
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
แบบฟอร์ม-ชุดนักเรียน วิชาการ
17 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 \
17-18 พ.ย. 2016
"สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต"ณ หอประชุมอาคารร่มเย็น โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  
สุภาพ-เรียบร้อย ฝ่ายศาสนกิจ/กิจการนักเรียน
23 ธ.ค. 59 ถึง 04 ม.ค. 60 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส-ปีใหม่ 2560
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
23 ธ.ค. 59 นม้สการพระเจ้าเนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โทนดำ ศาสนากิจ-กิจการนักเรียนโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
04 ม.ค. 60 โรงเรียนเปิด ทำการเรียนการสอนปกติ
ไว้ทุกข์-นักเรียน โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
13 ม.ค. 60 วันเด็กแห่งชาติ รร.เคนเน็ตฯ
กิจกรรมมอบความสุขให้กับเด็กๆระดับอนุบาล-ประถมศึกษา JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมอาคารร่มเย็น โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี กิจการนักเรียน
16 ม.ค. 60 16 มกราคม วันครู แห่งชาติ 60

16 มกราคม วันครู แห่งชาติ 60


JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ม.ราชภัฎลำปาง คุณครูทุกท่าน
21 ม.ค. 60 เคนเน็ตฯมินิมาราธอน ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 สมาคมนักเรียนเก่า ร่วมกับโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ขอเชิญร่วมงาน เคนเน็ตแม็คเคนซี มินิมาราธอน ครั้งที่ 2  รายละเอียด 054-225905  054-217762 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดออกกำลังกาย คณะผู้บริหาร-คณะครู -บุคลากร-นักเรียน
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบโอเน็ต O-NET ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3
สอบโอเน็ต O-NET ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3
ครูผู้สอน/ฝ่ายวิชาการ
04 ก.พ. 60 สอบโอเน็ตO-NETระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สอบโอเน็ตO-NETระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้สอน/ฝ่ายวิชาการ
17 ก.พ. 60 วันสถาปนาโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 127 ปี
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ครบรอบ 127 ปี เวลา 10.00 -12.00 น.ณ หอประชุมอาคารร่มเย็น โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี คณะผู้บริหารจึงขอเชิญ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน นักเรียนเก่าเคนเน็ตฯทุกรุ่น ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน อย่าลืมนะคะ...
สุภาพ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
01 มี.ค. 60 ถึง 30 เม.ย. 60 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560
รับลงทะเบียนนักเรียนล่วงหน้า(ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560)
เรียบร้อย สุภาพ ครูหน้าที่ประจำเวรประจำวัน
11 มี.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
------------ วิชาการ
14 มี.ค. 60 ประกาศผลเรียน นักเรียนติด "0" "ร"
ประกาศผลเรียน นักเรียนติด "0" "ร" และลงทะเบียนเพื่อดำเนินการแก้ "0" "ร" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6
ชุดนักเรียนให้เรียบร้อย วิชาการ ธุระการ
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 ดำเนินการแก้ "0" "ร" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ดำเนินการแก้ "0" "ร" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ
27 มี.ค. 60 ถึง 28 เม.ย. 60 เปิดสอนภาคฤดูร้อน นักเรียนระดับ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล 3
เปิดสอนภาคฤดูร้อน นักเรียนระดับ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล 3 เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการดูแลบุตร-หลาน ในช่วงปิดเทอม โดยนักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคฤดูร้อนคนละ 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)
เรียบร้อย วิชาการ แผนกอนุบาล
31 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน และรับ ปพ.
ประกาศผลการเรียน และรับ ปพ.6ทุกระดับชั้น รับ ปพ.1และปพ.2 นร.ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชุดนักเรียนเรียบร้อย ครูประจำชั้น ฝ่ายวิชาการ
31 มี.ค. 60 รับผลการเรียน ทุกระดับชั้น
นักเรียนโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี รับผลการเรียน ทุกระดับชั้น
ชุดนักเรียนเรียบร้อย ฝ่ายฯวิชาการ
12 พ.ค. 60 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เปิดจำหน่ายหนังสือ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เปิดจำหน่ายหนังสือ ทุกระดับชั้น
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ
12 พ.ค. 60 จำหน่ายหนังสือเรียน และรับตารางสอน
จำหน่ายหนังสือเรียน และรับตารางสอน
เรียบร้อย ครูผู้สอน/ฝ่ายวิชาการ
14 พ.ค. 60 นักเรียนประจำหอพัก รายงานตัวเข้าหอพัก
นักเรียนประจำหอพัก รายงานตัวเข้าหอพัก 
(ไม่อนุญาติให้นักเรียนมาก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2560)
เรียบร้อย สุภาพ ครูหัวหน้าหอพัก ครูประจำเวรประจำวัน
15 พ.ค. 60 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน เรียบร้อย โรงเรียนเคนเน็ตแม้คเคนซี
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2560
ฝ่ายวิชาการจะทำการทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
สุภาพ/เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการฯ และวัดผล