ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ก.พ. 62 วันสถาปนาโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 129 ปี
จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 129 ปี
16 ก.พ. 62 วันสำเร็จหลักสูตรนักเรียนKMS
วันสำเร็จหลักสูตรนักเรียนKMS
26 ม.ค. 62 เดิน-วิ่ง การกุศล KMS.
23 ม.ค. 62 วันวิชาการKMS
กิจกรรมวันวิชาการKMSมีชีวิต
21 ม.ค. 62 ถึง 22 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
11 ม.ค. 62 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
10 ม.ค. 62 ถึง 24 ม.ค. 62 นักเรียนKMSทดสอบปฏบัติการชงเครื่องดื่มร้อน-เย็น เชียงใหม่
วันที่ 10 วันที่17 วันที่24 ม.ค.62 นักเรียนKMSระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบปฏบัติการชงเครื่องดื่มร้อน-เย็น THAILAND YESCOFFEEเชียงใหม่