ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียน ที่ 2
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี/ชุดนักเรียน วิชาการ/ครูประจำชั้น/กิจการนักเรียน
02 มี.ค. 61 พิธีสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
พิธีสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
หอประชุมร่มเย็น/ชุดนักเรียน วิชาการ/ครูประจำชั้น/กิจการนักเรียน
20 ม.ค. 61 เดิน-วิ่ง MINIMARATHON K.M.S.
เดิน-วิ่ง MINIMARATHON K.M.S.
ชุดออกกำลังกาย สมาคมนักเรียนเก่าและครู-บุคลากรโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
03 ม.ค. 61 เปิดเรียนตามปกติ
เปิดเรียนตามปกติ 
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี /ชุดนักเรียน วิชาการ/ครูประจำชั้น
27 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี / ชุดฟร์อมโรงเรียน ฝ่ายบริหาร-คุณครูทุกฝ่ายฯ
16 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ
ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ณ หอประชุมอาคารร่มเย็น โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
หอประชุมอาคารร่มเย็น / ชุดฟร์อมโรงเรียน ฝ่ายศาสนกิจ/กิจการนักเรียน
16 ต.ค. 60 ถึง 18 ต.ค. 60 ศึกษาดูงาน ทำสื่อการสอน ที่ รร.คริสเตียนสันกอง จ.เชียงราย
คณะครู - บุคลากร ศึกษาดูงาน ทำสื่อการสอน ที่ รร.คริสเตียนสันกอง จ.เชียงราย โดยพัก 2 คืน 3 วัน
รร.คริสเตียนสันกอง จ.เชียงราย /เรียบร้อย บริหาร -วิชาการ
06 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะครูนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน คุณครูทุกท่าน -และนักเรียน เคลียภาระงานที่ติดค้างให้เรียบร้อย 
รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี / เรียบร้อย ฝ่ายศาสนกิจ /วิชาการ
06 ต.ค. 60 ถึง 07 ต.ค. 60 หน่วยงานบุรุษม้ง ภาคที่ 20 ใช้สถานที่ รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี
หน่วยงานบุรุษม้ง ภาคที่ 20 ใช้สถานที่ รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 200 คน วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ตอนบ่ายถึงโรงเรียน วันที่ 7 ตุลาคม 2560 แข่งขันกีฬา
รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี /เรียบร้อย บริหาร - สถานที่ -คุณครูทุกท่าน
02 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี /ชุดฟร์อมโรงเรียน วิชาการโรงเรียน
29 ก.ย. 60 ถึง 29 ส.ค. 60 เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ฝ่ายศาสนกิจ โดยอ.ผ่องใส  สุขคำเมือง
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี / ชุดฟร์อมโรงเรียน ทีมงานฝ่ายศาสนกิจ
08 ก.ย. 60 ศึกษาดูงาน ที่ รร.คริสเตียนสันกอง จ.เชียงราย
คณะครู- บุคลากร ศึกษาดูงานโรงเรียนคริสเตียนสันกอง ป่าแดด จ.เชียงราย
จ.เชียงราย /เรียบร้อย บริหาร-วิชาการ
27 ส.ค. 60 คณะครู-นักเรียนร่วมนมัสการ คริสตจักรสัมพันธ์วงค์ เมืองยาว
ทีมงาน คณะครู-นักเรียนร่วมนมัสการ คริสตจักรสัมพันธ์วงค์ เมืองยาว
คริสตจักร สัมพันธ์วงค์ ห้างฉัตร เมืองยาว / ชุดฟร์อมเสื้อขาววันจันทร์ ทีมงานศาสนกิจ
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2560
ฝ่ายวิชาการจะทำการทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
สุภาพ/เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการฯ และวัดผล
15 พ.ค. 60 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน เรียบร้อย โรงเรียนเคนเน็ตแม้คเคนซี
14 พ.ค. 60 นักเรียนประจำหอพัก รายงานตัวเข้าหอพัก
นักเรียนประจำหอพัก รายงานตัวเข้าหอพัก 
(ไม่อนุญาติให้นักเรียนมาก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2560)
เรียบร้อย สุภาพ ครูหัวหน้าหอพัก ครูประจำเวรประจำวัน
12 พ.ค. 60 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เปิดจำหน่ายหนังสือ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เปิดจำหน่ายหนังสือ ทุกระดับชั้น
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ
12 พ.ค. 60 จำหน่ายหนังสือเรียน และรับตารางสอน
จำหน่ายหนังสือเรียน และรับตารางสอน
เรียบร้อย ครูผู้สอน/ฝ่ายวิชาการ
31 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน และรับ ปพ.
ประกาศผลการเรียน และรับ ปพ.6ทุกระดับชั้น รับ ปพ.1และปพ.2 นร.ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชุดนักเรียนเรียบร้อย ครูประจำชั้น ฝ่ายวิชาการ
31 มี.ค. 60 รับผลการเรียน ทุกระดับชั้น
นักเรียนโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี รับผลการเรียน ทุกระดับชั้น
ชุดนักเรียนเรียบร้อย ฝ่ายฯวิชาการ
27 มี.ค. 60 ถึง 28 เม.ย. 60 เปิดสอนภาคฤดูร้อน นักเรียนระดับ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล 3
เปิดสอนภาคฤดูร้อน นักเรียนระดับ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล 3 เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการดูแลบุตร-หลาน ในช่วงปิดเทอม โดยนักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคฤดูร้อนคนละ 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)
เรียบร้อย วิชาการ แผนกอนุบาล
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 ดำเนินการแก้ "0" "ร" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ดำเนินการแก้ "0" "ร" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ
14 มี.ค. 60 ประกาศผลเรียน นักเรียนติด "0" "ร"
ประกาศผลเรียน นักเรียนติด "0" "ร" และลงทะเบียนเพื่อดำเนินการแก้ "0" "ร" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6
ชุดนักเรียนให้เรียบร้อย วิชาการ ธุระการ
11 มี.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
------------ วิชาการ
01 มี.ค. 60 ถึง 30 เม.ย. 60 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560
รับลงทะเบียนนักเรียนล่วงหน้า(ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560)
เรียบร้อย สุภาพ ครูหน้าที่ประจำเวรประจำวัน
17 ก.พ. 60 วันสถาปนาโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 127 ปี
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ครบรอบ 127 ปี เวลา 10.00 -12.00 น.ณ หอประชุมอาคารร่มเย็น โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี คณะผู้บริหารจึงขอเชิญ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน นักเรียนเก่าเคนเน็ตฯทุกรุ่น ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน อย่าลืมนะคะ...
สุภาพ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบโอเน็ต O-NET ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3
สอบโอเน็ต O-NET ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3
ครูผู้สอน/ฝ่ายวิชาการ
04 ก.พ. 60 สอบโอเน็ตO-NETระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สอบโอเน็ตO-NETระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้สอน/ฝ่ายวิชาการ
21 ม.ค. 60 เคนเน็ตฯมินิมาราธอน ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 สมาคมนักเรียนเก่า ร่วมกับโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ขอเชิญร่วมงาน เคนเน็ตแม็คเคนซี มินิมาราธอน ครั้งที่ 2  รายละเอียด 054-225905  054-217762 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดออกกำลังกาย คณะผู้บริหาร-คณะครู -บุคลากร-นักเรียน
16 ม.ค. 60 16 มกราคม วันครู แห่งชาติ 60

16 มกราคม วันครู แห่งชาติ 60


JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ม.ราชภัฎลำปาง คุณครูทุกท่าน
13 ม.ค. 60 วันเด็กแห่งชาติ รร.เคนเน็ตฯ
กิจกรรมมอบความสุขให้กับเด็กๆระดับอนุบาล-ประถมศึกษา JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมอาคารร่มเย็น โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี กิจการนักเรียน
04 ม.ค. 60 โรงเรียนเปิด ทำการเรียนการสอนปกติ
ไว้ทุกข์-นักเรียน โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี