ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ม.ค. 62 เดิน-วิ่ง การกุศล KMS.
22 ธ.ค. 61 คืนสู่เหย้าน้ำเงิน-เหลือง
คืนสู่เหย้าน้ำเงิน-เหลือง
น้ำเงิน-เหลือง โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
21 ธ.ค. 61 จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
21 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สวยงาม ฝ่ายศาสนกิจ/กิจการนักเรียน
13 ธ.ค. 61 ถึง 15 ธ.ค. 61 แข่งขันเทควันโดประจำปีการศึกษา2018
17 พ.ย. 61 ถึง 18 พ.ย. 61 แข่งขันฟุตบอล7คน
https://www.facebook.com/surasakkennethmackenzie/photos/a.568265579898462/2104301922961479/?type=3&theater

19 ต.ค. 61 กีฬาสี KMS