ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียน 2562
11 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง
20 เม.ย. 62 รดน้ำดำหัว ครูอาวุโส ศิษย์เก่าอาวุโส
รดน้ำดำหัว ครูอาวุโส ศิษย์เก่าอาวุโส เสาร์ 20 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น คัดเลือกนายกคนใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่
12 เม.ย. 62 ถึง 16 มี.ค. 62 วันหยุดเทศกาล
วันหยุดเทศกาล
29 มี.ค. 62 แจกผลการเรียน
แจกผลการเรียน
เรียบร้อย วิชาการ
28 มี.ค. 62 โครงการพัฒนาครู-บุคลากร
โครงการพัฒนาครู-บุคลากร ณ เขื่อนกิ่วลม 
ชุดฟอร์มเสื้อยืดสีกรมท่า ผู้ช่วยฯฝ่ายบุคลากร
26 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 อบรมเรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมเรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เสื้อฟอร์มสีส้มKMS ฝ่ายวิชาการฯ