ผู้บริหาร

ดร.วีณา หาญใจ
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารภายใน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตฯ
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
มูลนิธิวิริยะอนุสรณ์
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์โรงเรียนใหม่เป็นอย่างไร?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรังปรุงแก้ไข
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 196043
Page Views 303696
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมายโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ลำปาง

KENNETH MACKENZIE SCHOOL LAMPANG

พันธกิจ

จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม โดยใช้หลักคริสต์จริยธรรม

และพัฒนาผู้เรียนทุกด้านโดยใช้หลักการพัฒนาสมอง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมโดยใช้หลักคริสตจริยธรรม

2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสากลด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในระดับสากล

3.พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง (Brain-based Learning : BBL)

4.พัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะสากลและมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมองได้

5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทุกฝ่ายให้เป็นระบบ เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน