ผู้บริหาร

ดร.วีณา หาญใจ
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารภายใน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตฯ
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
มูลนิธิวิริยะอนุสรณ์
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์โรงเรียนใหม่เป็นอย่างไร?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรังปรุงแก้ไข
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 196016
Page Views 303669
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
นายนัคเดช ปินตาสี ประธารชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
นายนัคเดช ปินตาสี
ประธารชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
อ.ประวีณญู ศิริประยงค์รองประธานคนที่๑ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
อ.ประวีณญู ศิริประยงค์
รองประธานคนที่๑ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
นางพรชนก ป้องกันรองประธานชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
นางพรชนก  ป้องกัน
รองประธานคนที่๒ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
อ.ผ่องใส สุขคำเมืองชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
อ.ผ่องใส  สุขคำเมือง/เลขานุการ
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
อ.พิงค์พร ประราชเหรัญญิกชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
อ.พิงค์พร ประราช/เหรัญญิก
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
นายสุรศักดิ์ มีรอด/หัวหน้าประชาสัมพันธ์ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
นายสุรศักดิ์  มีรอด/หัวหน้าประชาสัมพันธ์
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
อ.อินทีวร วิชิตนันทน์/หัวหน้างานปฎิคมชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
อ.อินทีวร วิชิตนันทน์/หัวหน้างานปฎิคม
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี