ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นยางแฝด อายุร้อยกว่าปี