สมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตฯ
สมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตฯ
ศร.ดร.เสนีย์ กาญจนวงศ์
นายกสมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตฯ ปีการศึกษา 2561- คณะกรรมการสมาคมฯ