ภาพกิจกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิจากศึกษาธิการ จ.ลำปางตรวจเยี่ยมKMS
เจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำโดยท่านผอ.ธิดา มิ่งขวัญ และคณะตรวจ-ติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียน KMS.งบประมาณ ประจำปีการศึกษา2561 ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนKMS. และขอขอบคุณท่านผอ.กลุ่มนโยบายและแผนพร้อมคณะได้ออกมาติดตามการดำเนินการ ในเรื่องอาหารกลางได้ให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์และเป็นกัลยาณมิตร เพื่อลูกๆเด็กนักเรียนKMS.ทำให้มีขวัญกำลังใจในการพัฒนาในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,09:23   อ่าน 293 ครั้ง