ภาพกิจกรรม
การประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2019
การประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2019 และการจัดทำงบประมาณการหนี้สิน ณ ห้องประชุม VDO Conference อาคาร 75 ปี สำนักงานสภาคริสตจักรเชียงใหญ่ จัดโดยสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้เข้าอบรม อ.วันเพ็ญ นำทาน ผอ. อ.กนกพร พินทิสืบ ฝ่ายการเงิน อ.จริยา สิงห์ทร ฝ่ายบัญชี
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,14:49   อ่าน 234 ครั้ง