ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาภาวะผู้นำของบุคลากร
อ.วันเพ็ญ นำทาน ผอ. อ.สมร เผยกลิ่น ผช.กิจการ นร.อ.มานิตย์ อาดย่อแฮ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำของบุคลากรใน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภทคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,10:09   อ่าน 202 ครั้ง