ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของคณะครูโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ระหว่างวันที่26-27 มีนาคม 2562 เวลา09.00น.โดยมีอ.วันเพ็ญ นำทาน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและขอบคุณ คณะครู-วิทยากรจากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เป็นผู้ให้ความรู้แนวทางในการปฏิบัติ(ปชส.รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี/รายงาน) 
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,20:58   อ่าน 238 ครั้ง