ผู้บริหาร

ดร.วีณา หาญใจ
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารภายใน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตฯ
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
มูลนิธิวิริยะอนุสรณ์
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์โรงเรียนใหม่เป็นอย่างไร?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรังปรุงแก้ไข
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 196021
Page Views 303674
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : Mr.แอสเชอร์ บี.เคส
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2461-2465
ชื่อ-นามสกุล : นายจันแดง จินดาวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2466-2474
ชื่อ-นามสกุล : นายดาบโต๊ะ พูลวิริยะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2475-2479
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทรง อินทรงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2475-2479
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ พูลวิริยะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480-2500
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไมตรี เจิมอุทัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2501-2501
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ พูลวิริยะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2502-2505
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถึยร มัธยมพงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2506-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ พูลวิริยะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2507-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายผัน ศรีสุระ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ บานนิกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลาศ จิตตสุทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี ทรัพย์จอเพชร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายนเรศน์ สถิตย์พร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล ปั้นสวย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-2556
ชื่อ-นามสกุล : ศจ.ปราโมทย์ วรพิทย์เบญจา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายแก้วมูล สุขศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2493-2498
ชื่อ-นามสกุล : นายดวงดี ทิพย์มาบุตร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2499-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ พูลวิริยะ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2508-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายผัน สรีสุระ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ตรีอินทอง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ จงวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี ทรัพย์จอเพชร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายนเรศน์ สถิตย์พร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล ปั้นสวย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสเปญ จริงเข้าใจ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556-2557
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วีณา หาญใจ
ตำแหน่ง : ผจก-ผอ.โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558