ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคริสมาสต์ รร.เคนเน็ตฯ (อ่าน 55) 04 ม.ค. 61
ประธานเปิดงาน โครงการกีฬาสัมพันธ์คณะผู้รับใช้พระเจ้า (อ่าน 65) 29 พ.ย. 60
ประธานปิดการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ (อ่าน 65) 29 พ.ย. 60
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (อ่าน 66) 24 พ.ย. 60
ผู้แทนแสดงความอาลัยกับครอบครัว ” เจริญยิ่ง” (อ่าน 102) 24 พ.ย. 60
เชิญชม-เชียร์ ฟุตบอล 7 คน (อ่าน 75) 10 พ.ย. 60
เคนเน็ตฯรองอันดับที่ 2 .. (อ่าน 83) 11 ก.ย. 60
รร.เคนเน็ตฯเหรียญเงิน ดนตรี.. (อ่าน 83) 11 ก.ย. 60
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เป็นตัวแทน...... (อ่าน 95) 11 ก.ย. 60
รร.เคนเน็ตฯเจ้าภาพการแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษา-พละศึกษา... (อ่าน 74) 22 ส.ค. 60
ผู้ใหญ่ใจดีมอบตู้น้ำดื่ม KMS. (อ่าน 83) 22 ส.ค. 60
น้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (อ่าน 68) 22 ส.ค. 60
ทีมศาสนกิจ รร.เคนเน็ตฯนมัสการพระเจ้า (อ่าน 81) 24 ก.ค. 60
ร่วมแสดงความยินดีกับเหรียญรางวัล (อ่าน 82) 24 ก.ค. 60
รร.เคนเน็ตฯเหรียญทองเทควันโด.. (อ่าน 99) 17 ก.ค. 60
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สมเด็จพระเ (อ่าน 66) 04 ก.ค. 60
ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันจรวคขวดน้ำประเภทแม่นยำ (อ่าน 66) 30 มิ.ย. 60
สืบสานครูกวีสุนทรภู่ ปราชญ์ผู้รู้รักษ์ภาษาไทย ร่วมใจต้านยาเสพติด (อ่าน 69) 29 มิ.ย. 60
ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับประเทศ (อ่าน 82) 28 มิ.ย. 60
เคนเน็ตฯร่วมนมัสการพระเจ้า อ.ห้างฉัตร (อ่าน 79) 28 มิ.ย. 60
เยี่ยมเยียนโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี (อ่าน 125) 25 พ.ค. 60
ชื่นชมยินดี แผนกอนุบาลเคนเน็ตฯ (อ่าน 155) 25 พ.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ Project-Based Learning (PBL) (อ่าน 101) 12 พ.ค. 60
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 119) 12 พ.ค. 60
รร.เคนเน็ตฯ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี๋ใหม่เมือง (อ่าน 112) 27 เม.ย. 60
สืบสานประเพณีสงกรานต์ อนุบาลเคนเน็ตฯ60 (อ่าน 99) 12 เม.ย. 60
อนุบาล รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี รับสมัครครูปฐมวัย (อ่าน 149) 31 มี.ค. 60
ที่ระลึก 59 (อ่าน 88) 08 มี.ค. 60
ประธานธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 3 ลำปาง ร่วมนมัสการพระเจ้า (อ่าน 100) 08 มี.ค. 60
ดร.ปณิฐิ แสนจิตร ให้โอวาท นร.เคนเน็ตฯ (อ่าน 90) 08 มี.ค. 60
ศิษย์เก่าร่วมนมัสการพระเจ้า (อ่าน 71) 08 มี.ค. 60
ประธานชมรมผู้ปกครอง-ครู ร่วมนมัสการ (อ่าน 75) 08 มี.ค. 60
อธิษฐานสรรเสริญ ขอบพระคุณและทูลขอการทรงนำ (อ่าน 62) 08 มี.ค. 60
ผู้แทนมอบทุน (อ่าน 77) 08 มี.ค. 60
กล่าวกำชับฯ และขอบคุณ (อ่าน 71) 08 มี.ค. 60
นมัสการวันสำเร็จหลักสูตร 59 (อ่าน 79) 08 มี.ค. 60
นักเรียนโครงการแดร์ เคนเน็ตฯ (อ่าน 68) 08 มี.ค. 60
ผักปลอดสาร...เคนเน็ตฯ (อ่าน 106) 20 ก.พ. 60
รร.เคนเน็ตฯร่วมงาน วันทหารผ่านศึก (อ่าน 82) 14 ก.พ. 60
รางวัลจากวัฒธรรมจังหวัดลำปาง (อ่าน 74) 14 ก.พ. 60