งานศาสนกิจโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ด้านการประกาศพระกิตติคุณสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ผู้ปกครองผ่องใส สุขคำเมือง หัวหน้าศาสนกิจโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ร่วมสัมมนาสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการประกาศพระกิตติคุณสภาคริสตจักรในประเทศไทยค.ศ. 2015-2018โดยหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณร่วมกับ คริสตจักรภาคสถาบันการแพทย์และสถาบันการศึกษาระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2018 ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปีสภาคริสตจักรในประเทศไทยเชียงใหม่(ปชส.รร.KMS/รายงาน)
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2561,13:55   อ่าน 381 ครั้ง