ข่าวประชาสัมพันธ์
“CCT Thinking Schools in Action”

อ.วันเพ็ญ นำทาน ผู้อำนวยการ อ.ปิยะทิพย์ ค้างจันทร์ ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ อ.ภัณฑิลา เบญจมณีโชค หัวหน้าอนุบาลและ อ.ณัฐรสุฎา กระทุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ของ KMS. เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “CCT Thinking Schools in Action” โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม นีลสัน เฮล์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,10:58   อ่าน 390 ครั้ง