ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันฯ
อบรมเรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26-27มีนาคม 2562 เวลา09.00 น. ณ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ขอขอบคุณคณะครู-วิทยากร จากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 317 ครั้ง