ภาพกิจกรรมมัธยมศึกษาK.M.S.
มัธยมศึกษาKMSทัศนศึกษา กทม. (อ่าน 333) 17 ต.ค. 61