ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียน

ผป.ผ่องใส สุขคำเมือง
หัวหน้าฝ่ายศาสนกิจโรงเรียน