ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียน

ผป.ผ่องใส สุขคำเมือง
ฝ่ายศาสนกิจ