ผู้บริหาร

ดร.วีณา หาญใจ
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารภายใน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตฯ
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
มูลนิธิวิริยะอนุสรณ์
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์โรงเรียนใหม่เป็นอย่างไร?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรังปรุงแก้ไข
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 196035
Page Views 303688
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศจ.ดร.ทินกร ศิริธวนากุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและประธานบริหารโรงเรียน โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์สเปญ จริงเข้าใจ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผป.พินิจ สายคำ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ศจ.วีระ ขันอุระ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ คำราชา
ตำแหน่ง : ผุ้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางภัณฑิลา เบญจมณีโชติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วีณา หาญใจ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :