ผู้บริหาร

ดร.วีณา หาญใจ
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารภายใน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สมาคมนักเรียนเก่าเคนเน็ตฯ
ชมรมครู-ผู้ปกครองโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
มูลนิธิวิริยะอนุสรณ์
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์โรงเรียนใหม่เป็นอย่างไร?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรังปรุงแก้ไข
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 196025
Page Views 303678
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุฒิ นพกาศ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5.
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิดา พุดสวย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5.
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐพร ก้อนคำ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5.
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังคนา หลักบึง
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5.
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ จินดา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรนภา สมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววโรรส มะโน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมรวรรณ แสนโซ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุมาลี แสนย่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ แสนปินตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5